ตู้เก็บไฟล์เอกสาร

ตู้ล็อคเกอร์ 4 ประตู(สินค้าจัดส่งแบบประกอบเป็นใบแล้ว)

ส่วนลด ตู้ล็อคเกอร์ 4 ประตู(สินค้าจัดส่งแบบประกอบเป็นใบแล้ว) Color family : โซลิด

ตู้ล็อคเกอร์ 4 ประตู(สินค้าจัดส่งแบบประกอบเป็นใบแล้ว) รายละเอียดสินค้าตู้ล็อคเกอร์ 4 ประตู(สินค้าจัดส่งแบบประกอบเป็นใบแล้ว) รายละเอียดรายละเอียดผลิตภัณฑ์ตู้ล็อคเกอร์ 4 ประตู(สินค้าจัดส่งแบบประกอบเป็นใบแล้ว) ผลิตจากไม้ปาติเกิลบอร์ด ปิดขอบด้วย PVC สามารถถอดประกอบได้(knock-down) ตู้มีขนาดกว้าง42xสูง116xลึก29ซม.(มีกุญแจล็อคได้ทุกชั้น) การจัดส่ง   #สินค้ารายการนี้ได้รับการประกอบและจัดส่งเป็นใบ#
ตู้ล็อคเกอร์ 4 ประตู(สินค้าจัดส่งแบบประกอบเป็นใบแล้ว)

เชคราคา ตู้ล็อคเกอร์ 4 ประตู(สินค้าจัดส่งแบบประกอบเป็นใบแล้ว) Color family : สัก

ตู้ล็อคเกอร์ 4 ประตู(สินค้าจัดส่งแบบประกอบเป็นใบแล้ว) รายละเอียดสินค้าตู้ล็อคเกอร์ 4 ประตู(สินค้าจัดส่งแบบประกอบเป็นใบแล้ว) รายละเอียดรายละเอียดผลิตภัณฑ์ตู้ล็อคเกอร์ 4 ประตู(สินค้าจัดส่งแบบประกอบเป็นใบแล้ว) ผลิตจากไม้ปาติเกิลบอร์ด ปิดขอบด้วย PVC สามารถถอดประกอบได้(knock-down) ตู้มีขนาดกว้าง42xสูง116xลึก29ซม.(มีกุญแจล็อคได้ทุกชั้น) การจัดส่ง   #สินค้ารายการนี้ได้รับการประกอบและจัดส่งเป็นใบ#